RAILROADS CONFIDANT OÜ

Railroads Confidant OÜ on ettevõtete grupi Railroads peastruktuur, kus iga ettevõte areneb oma segmendis. Ettevõte teostab Euroopa Majanduspiirkonna ja Kasahstani Vabariigi territooriumil asuvate grupi ettevõtete tegevuse strateegilist ja operatiivset juhtimist.

 • Meie meeskond

  Railroadsis töötab kõrgkvalifitseeritud ja laialdaste kogemustega ekspertide meeskond.

  Ettevõtete grupi koosseisu kuuluvad strateegilise juhtimise, ostu-, logistika-, analüütiline, juriidiline ja finantsosakond.

 • Põhiülesanded

  Meie ettevõtte spetsialistide ees seisavad järgmised ülesanded:

  • kõigi gruppi kuuluvate ettevõtete tegevuse pidev koordineerimine;
  • uute ettevõtete loomine või olemasolevate põhitegevussuundadel tegutsevate ettevõtete soetamine;
  • grupi ettevõtete rahastamise korraldamine ja kontrollimine.
 • Meie põhimõtted ja väärtused

  Railroads grupi tegevuse aluseks on ühised põhimõtted, sealhulgas:

  • kõrged õigusstandardid, mis lubavad tegutseda rahvusvahelisel turul ja säilitada laitmatu maine;
  • kõikide teostavate operatsioonide täielik läbipaistvus;
  • suunatus maksimaalsete finantstulemuste saavutamisele ja kõrge konkurentsivõime säilitamisele;
  • ettevõtte sotsiaalne vastutus;
  • enda äriprotsesside aktiivne arendamine ja täiustamine;
  • kehtivate seadusandlike ja normatiivaktide range järgimine;
  • kindlate töövõtjate ja partnerite valimine pakkumaks klientidele kõrgekvaliteetseid tooteid ja teenuseid.
 • Põhitegevussuunad

  • investeeringud aktsiatesse, võlakirjadesse ja muudesse finantsinstrumentidesse;
  • töö panga- ja maksesüsteemidega vahendite paigutamise eesmärgiga;
  • raudteeveeremi osade tootmise, rahastamise ja tarne korraldamine;
  • raudtee ehitamisel ja remondil vajaminevate osade tootmise, rahastamise ja tarne korraldamine;
  • toodangu müügiga seotud kaubaoperatsioonid;
  • kinnisvaraobjektide rendile andmine.
 • Tegevuse geograafia

  • Euroopa Majanduspiirkonna riigid
  • Kasahstani Vabariik
 • Projektijuhtimise etapid

  1. Ettevalmistamine ja nõustamine
   • Projekti äriplaneerimine
   • Kontseptsiooni väljatöötamine
   • Tehnilise ülesande koostamine
  2. Tehnoloogiline saatmine
   • Projekti saatmine ekspertide meeskonna poolt
   • Kontroll seadmete monteerimis- ja käitusprotsesside ning garantiihoolduse ja garantiijärgse hoolduse standardi täitmise üle
  3. Operatiivne juhtimine

Meie missioon


Meie ettevõtte missioon on luua maksimaalselt läbipaistev ja aus äri, lähtudes rahvusvahelistest standarditest. Tänu töötajate kõrgele professionaalsusele on meie konkurentsieeliseks paindlik reageerimine turumuutustele.   Meie ettevõtte edu aluseks on uute lahenduste leidmine igas tegevusvaldkonnas. Oleme veendunud, et konkurentsis püsimiseks peame olema uuemeelsed ning juurutama igal aastal innovaatilisi tehnoloogiaid ja järgima kõige uuemaid äritavasid.

Ettevõttekultuur

Meie aitame kaasa iga töötaja professionaalsele kasvule ja tulemustele sunnatud ettevõttekultuuri arengule. Meie võtmeväärtused on kliendikesksus, innovaatilisus ja iga meeskonnaliikme potentsiaali avamine.

Meie mõistame, et kogu grupi Railroads edu sõltub töötajatest. Seega aitab ettevõtte juhtkond igakülgselt kaasa töötajate koolitamisele ja täiendõppele. Meie kolleegid osalevad regulaarselt rahvusvahelistel konverentsidel, kongressidel ja näitustel, tehes koostööd erialaspetsialistidega.

Tänu pidevale tegevuse laiendamisele olemasolevate ärisuundade raames oleme alati avatud uutele koostööpakkumistele.

RAILROADS CONFIDANT OÜ

Reg. 14082361

Narva mnt. 13A
10151, Tallinn, Estonia